Network security

Netwerk infrastructuren dragen kritische informatie, waardoor beveiliging essentieel is voor privacy en bedrijfscontinuïteit, zoals bescherming tegen DDoS-aanvallen. Fervid. benadrukt dat netwerkontwerp en -beveiliging integraal zijn binnen IT, dit vereist een IT-brede ontwerpbenadering. Wij hanteren een top-down methode, beginnend bij organisatiedoelen en naleving van beveiligingsbeleidsnormen, tot gedetailleerd ontwerp en integratie van netwerktechnologieën. Fervid. adviseert ook over netwerkbeveiligingsmaatregelen en compliance met normen zoals PCI, GDPR, en HIPAA.

De huidige netwerk infrastructuren transporteren veel bedrijf kritische informatie (of het nu gaat om spraak, video of data), wat het beveiligen en beschermen van die informatie uiterst belangrijk maakt, om twee primaire redenen. De eerste reden is voor informatiebeveiliging en privacy doeleinden. De tweede reden is om bedrijfscontinuïteit op het gewenste niveau te handhaven, zoals het beschermen tegen Distributed Denial of Service (DDoS) aanvallen, ongeacht of deze bescherming binnen het interne netwerk of tussen de verschillende locaties over een extern netwerk plaatsvindt.

Om deze reden is het ontwerp van een netwerkinfrastructuur en zijn netwerkbeveiliging geen alleenstaand onderdeel binnen de IT-organisatie. Wij bij Fervid. vinden dat security een IT-brede ontwerpbenadering behoeft. Een succesvol netwerkontwerp moet de toepassing en integratie van de beveiligingseisen vergemakkelijken. Dit doen wij door een top-down benadering en beginnen met het vaststellen van organisatie doelen, naleving van de beveiligingsbeleidsnormen van de organisatie, tot een gedetailleerd ontwerp en integratie van de verschillende netwerktechnologieën en -componenten.

Fervid. helpt organisaties met het vaststellen van passende netwerkbeveiligingsmaatregelen, afgestemd op hun bedrijfsdoelstellingen. Het is van belang om zowel aan de rand als binnen de netwerkinfrastructuur de juiste maatregelen te implementeren. Dit is cruciaal voor het ondersteunen van het principe van beveiliging in de diepte. Daarnaast beschikken we over uitgebreide kennis over de te volgen maatregelen en richtlijnen, zoals PCI, GDPR en HIPAA.