Datacenter networking

De groei van data maakt aanpassing van datacenternetwerkinfrastructuren noodzakelijk, gericht op efficiëntie, schaalbaarheid en eenvoudige automatisering. De evolutie in datapatronen en applicatiegroei vereist een nieuwe benadering, met focus op flexibiliteit en capaciteit. Traditionele modellen voldoen niet, dus wordt overgestapt naar een Clos-architectuur met software gedefinieerde technologieën en Infrastructure as Code (IaC). Fervid. zet in op open standaarden en open-source oplossingen, samenwerkend met grote netwerkleveranciers en omarmt SONiC voor een hardware-onafhankelijke, gestandaardiseerde netwerkimplementatie.

De stijgende hoeveelheid gegevens vereist dat de netwerkinfrastructuren van datacenters worden aangepast naar deze groei. Het is cruciaal om een netwerkinfrastructuur voor datacenters te ontwikkelen die efficiënt, schaalbaar is en die door automatisering eenvoudig kan worden uitgebreid met minimale inspanning. Veranderende datapatronen in datacenters vragen om een fundamenteel andere opzet van de infrastructuur. De groei van applicaties en de trend naar containerisatie vereisen een nieuwe benadering van de infrastructuur van datacenters.

De infrastructuur van een datacenternetwerk vereist uitzonderlijke flexibiliteit en capaciteit. Dit maakt dat traditionele modellen tekortschieten en er een noodzaak is voor een opbouw via een Clos-architectuur. Door de integratie van software gedefinieerde technologieën en Infrastructure as Code (IaC), is het mogelijk om snel en effectief op te schalen, zowel horizontaal als verticaal. Wij zijn ervan overtuigd dat het gebruik van open standaard netwerktechnologieën essentieel is voor een organisatie om aan deze eisen te voldoen, waardoor het risico op vendor lock-in vermeden wordt en de organisatie de controle behoudt.

Met de overstap naar een Clos-model worden nieuwe technologieën geïntroduceerd in datacenters. We zien een sterke toename van MP-BGP in combinatie met VXLAN-overlay technologieën. Dit stelt netwerkengineers in staat om zowel Layer 2 als Layer 3 connectiviteit aan hun klanten te bieden, wat leidt tot meer flexibiliteit in het aanbieden van datacenterdiensten over diverse fysieke locaties.

Bij Fervid. zijn we toegewijd aan het gebruik van zoveel mogelijk open standaarden en open-source oplossingen. Naast dat wij werken met de grote netwerk vendoren waaronder Cisco, Juniper, Dell en Nokia omarmen we open-source networking, gebaseerd op SONiC. Hierdoor wordt de onderliggende hardware laag onafhankelijk van de software en kan deze op verschillende hardware platformen geïmplementeerd worden, afhankelijk van de behoeften van de organisatie. Dit leidt tot een gestandaardiseerde configuratie, implementatie en beheer, onafhankelijk van de hardware leverancier.