Network architecture

Organisaties worden steeds meer afhankelijk van een goed functionerende netwerk infrastructuur welke aansluit bij de organisatie behoefte. Het definiëren van een netwerkarchitectuur zorgt voor een allesomvattende visie die doorwerkt in de aanpak van netwerk gerelateerde vraagstukken. Dit resulteert in een geïntegreerde infrastructuur die goed aansluit bij de organisatie. Bovendien leidt dit tot standaardisatie, efficiëntie en veiligheid.

Voor het realiseren van een effectieve strategische netwerkarchitectuur is het cruciaal om de doelstellingen van de organisatie centraal te stellen. Tijdens het ontwikkelen van deze architectuur focussen we ons op de bedrijfsdoelstellingen, motivaties, beoogde resultaten, technische targets en de huidige en toekomstige diensten en applicaties. Wij focussen ons op netwerken welke in feite sterk gericht zijn op het realiseren van deze organisatiedoelstellingen, wat de drijvende kracht is achter IT- en netwerkprojecten.

Indien een netwerk of technologie niet voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker of niet in staat is om aan een van de primaire bedrijfsdoelen te voldoen, wordt dit gezien als een tekortkoming. Hierdoor worden netwerken en IT-technologieën vaak beschouwd als kostenposten in plaats van als middelen om zakelijke kansen te creëren. Dit is ironisch, gezien moderne netwerkinfrastructuren juist bedoeld zijn om organisaties te ondersteunen en te versterken.

Om deze reden vinden wij bij Fervid. dat de netwerkarchitectuur moet worden ontworpen met het oog op het leveren van de gewenste gebruikerservaring. De gebruikerservaring wordt bepaald door de praktische toepassing van de technologie. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van de gebruiker, de kwaliteit van de ervaring met betrekking tot het gebruik van verschillende applicaties en diensten, een essentiële factor is bij het bepalen van het succes van de netwerkarchitectuur.